Chung kết miền Tây Timberwolves vs Mavericks (game 1) |BLV Bánh Cuốn| 23.05.2024